Vinhomes JSC Biểu Đồ Hình Nến Cổ Phiếu (VHM) – https://vinhomesoceanparkz.vn

Hình Mẫu Mới Nổi Harami Bullish 1D Hiện tại Harami Cross 1D Hiện tại Hình Mẫu Hoàn Chỉnh Harami Bullish 1D 2 08/04/2022

Harami Cross 1D 2 08/04/2022 Bullish doji Star 1H 2 13/04/2022 11:00 Inverted Hammer 1W 3 20/03/2022 Morning Doji Star 1W 3 20/03/2022 Morning Star 1W 3 20/03/2022 Bullish doji Star 1W 4 13/03/2022 Harami Bullish 1D 5 05/04/2022 Harami Cross 1D 5 05/04/2022 Bullish doji Star 30 5 13/04/2022 11:00 Belt Hold Bearish 1D 6 04/04/2022 On Neck Bearish 30 6 13/04/2022 10:30 Engulfing Bearish 1M 7 9/21 Three Black Crows 1H 7 12/04/2022 11:00 Bullish doji Star 5H 8 06/04/2022 10:00 Harami Cross 5H 8 06/04/2022 10:00 Three Outside Down 1H 8 12/04/2022 10:00 Belt Hold Bearish 1H 9 12/04/2022 09:00 Engulfing Bearish 1H 9 12/04/2022 09:00 Inverted Hammer 30 9 13/04/2022 09:00 Bullish Engulfing 1D 10 29/03/2022 Bullish doji Star 15 10 13/04/2022 11:00 Three Inside Up 1M 11 5/21 Bullish Hammer 15 11 13/04/2022 10:45 Harami Bullish 1M 12 4/21 Harami Bullish 1D 12 25/03/2022 Three Outside Down 1D 13 24/03/2022 Belt Hold Bearish 5H 13 04/04/2022 08:00 Belt Hold Bearish 1H 13 08/04/2022 10:00 Stick Sandwich 1H 13 08/04/2022 10:00 Bullish doji Star 15 13 13/04/2022 10:15 Engulfing Bearish 1D 14 23/03/2022 Bullish doji Star 30 14 12/04/2022 11:30 Harami Bullish 30 14 12/04/2022 11:30 Harami Cross 30 14 12/04/2022 11:30 Falling Three Methods 1H 15 07/04/2022 14:00 Bullish Hammer 5H 16 31/03/2022 14:00 Three Black Crows 30 17 12/04/2022 10:00 Engulfing Bearish 15 17 13/04/2022 09:15 Harami Cross 1M 18 10/20 Inverted Hammer 1W 18 28/11/2021 Three Outside Down 1H 18 07/04/2022 10:00 Three Inside Up 15 18 13/04/2022 09:00 Belt Hold Bearish 1H 19 07/04/2022 09:00 Engulfing Bearish 1H 19 07/04/2022 09:00 Belt Hold Bearish 30 19 12/04/2022 09:00 Bullish doji Star 15 19 12/04/2022 14:45 Harami Bullish 15 19 12/04/2022 14:45 Harami Cross 15 19 12/04/2022 14:45 Bullish Engulfing 30 20 08/04/2022 14:30 Dragonfly Doji 1D 21 14/03/2022 Harami Cross 1H 21 06/04/2022 13:00 Inverted Hammer 30 21 08/04/2022 14:00 Dark Cloud Cover 1W 22 31/10/2021 Downside Gap Three Methods 1D 23 10/03/2022 Belt Hold Bullish 1H 23 06/04/2022 10:00 Belt Hold Bearish 15 23 12/04/2022 13:45 Engulfing Bearish 15 23 12/04/2022 13:45 Harami Bullish 5H 24 25/03/2022 13:00 Harami Cross 5H 24 25/03/2022 13:00 Three Black Crows 1H 24 06/04/2022 09:00 Three Black Crows 30 25 08/04/2022 11:00 Three Black Crows 5H 26 24/03/2022 12:00 Inverted Hammer 5H 26 24/03/2022 12:00 Bullish Engulfing 15 26 12/04/2022 13:00 Three Inside Up 15 26 12/04/2022 13:00 Belt Hold Bearish 30 27 08/04/2022 10:00 Dark Cloud Cover 30 27 08/04/2022 10:00 Bullish doji Star 15 27 12/04/2022 11:30 Harami Bullish 15 27 12/04/2022 11:30 Harami Cross 15 27 12/04/2022 11:30 Engulfing Bearish 1M 28 12/19 Bullish Hammer 1W 28 19/09/2021 Belt Hold Bearish 5H 29 23/03/2022 06:00 Inverted Hammer 30 29 08/04/2022 09:00 Engulfing Bearish 5H 31 22/03/2022 05:00 Three Outside Down 1W 32 22/08/2021 Hanging Man 5H 32 21/03/2022 14:00 Belt Hold Bearish 1W 33 15/08/2021 Engulfing Bearish 1W 33 15/08/2021 On Neck Bearish 15 33 12/04/2022 10:00

Doji Star Bearish 5H 34 18/03/2022 11:00 Belt Hold Bearish 1H 34 04/04/2022 09:00 Inverted Hammer 30 35 07/04/2022 11:00 Deliberation Bearish 1M 36 4/19 Bullish doji Star 1W 37 18/07/2021 Three Black Crows 30 37 07/04/2022 10:00 Belt Hold Bearish 15 37 12/04/2022 09:00 Engulfing Bearish 15 37 12/04/2022 09:00 Three Outside Down 1W 38 11/07/2021 Doji Star Bearish 15 38 08/04/2022 14:45 Three Outside Up 15 38 08/04/2022 14:45 Engulfing Bearish 1W 39 04/07/2021 Belt Hold Bearish 30 39 07/04/2022 09:00 Bullish Engulfing 15 39 08/04/2022 14:30 Belt Hold Bullish 1D 40 15/02/2022 Bullish Engulfing 1D 40 15/02/2022 Bullish Hammer 1H 40 31/03/2022 14:00 Dark Cloud Cover 30 40 06/04/2022 14:30 Harami Cross Bearish 1W 41 20/06/2021 Three Outside Down 1D 42 11/02/2022 Engulfing Bearish 1D 43 10/02/2022 Gravestone Doji 1H 43 31/03/2022 10:00 Doji Star Bearish 1H 43 31/03/2022 10:00 Belt Hold Bullish 1H 44 31/03/2022 09:00 Bullish doji Star 30 44 06/04/2022 11:30 Harami Bullish 30 44 06/04/2022 11:30 Harami Cross 30 44 06/04/2022 11:30 Doji Star Bearish 1W 45 23/05/2021 Engulfing Bearish 1D 45 08/02/2022 Bullish Engulfing 1H 45 30/03/2022 14:00 Falling Three Methods 30 45 06/04/2022 11:00 Engulfing Bearish 15 45 08/04/2022 13:00 Belt Hold Bullish 1W 47 09/05/2021 Belt Hold Bullish 30 47 06/04/2022 10:00 Engulfing Bearish 1W 49 25/04/2021 Hanging Man 1D 49 26/01/2022 Three Inside Up 1W 50 18/04/2021 Three Black Crows 5H 50 08/03/2022 11:00 On Neck Bearish 30 50 05/04/2022 14:30 Bullish Hammer 30 50 05/04/2022 14:30 Falling Three Methods 1D 51 24/01/2022 Bullish Hammer 5H 51 08/03/2022 06:00 Belt Hold Bearish 1W 52 04/04/2021 Deliberation Bearish 1D 52 21/01/2022 Belt Hold Bearish 15 52 08/04/2022 10:00 Engulfing Bearish 15 52 08/04/2022 10:00 Upside Gap Three Methods 15 52 08/04/2022 10:00 Engulfing Bearish 5H 53 07/03/2022 05:00 Engulfing Bearish 30 53 05/04/2022 13:00 Three Outside Up 15 53 08/04/2022 09:45 Separating Lines Bullish 30 55 05/04/2022 11:00 Harami Bullish 1W 56 07/03/2021 Harami Cross 1W 56 07/03/2021 Three Inside Up 15 56 08/04/2022 09:00 Bullish doji Star 15 57 07/04/2022 14:45 Harami Bullish 15 57 07/04/2022 14:45 Harami Cross 15 57 07/04/2022 14:45 Dragonfly Doji 30 58 05/04/2022 09:30 Engulfing Bearish 1D 60 11/01/2022 Three Outside Up 5H 60 01/03/2022 14:00 Engulfing Bearish 15 60 07/04/2022 14:00 Upside Gap Three Methods 15 60 07/04/2022 14:00 Bullish Engulfing 30 61 04/04/2022 14:00 Three Outside Up 15 61 07/04/2022 13:45 Doji Star Bearish 1D 62 07/01/2022 Inverted Hammer 5H 62 28/02/2022 13:00 Three Outside Down 30 62 04/04/2022 13:30 Bullish Engulfing 15 62 07/04/2022 13:30 Falling Three Methods 5H 63 28/02/2022 08:00 Engulfing Bearish 30 63 04/04/2022 13:00 Dragonfly Doji 15 63 07/04/2022 13:15 Doji Star Bearish 5H 64 25/02/2022 10:00 Dragonfly Doji 30 64 04/04/2022 11:00 Three Inside Up 1D 65 04/01/2022 Engulfing Bearish 1H 65 24/03/2022 14:00 Harami Bullish 1D 66 31/12/2021 Harami Cross 1D 66 31/12/2021 Three Black Crows 30 66 04/04/2022 10:00 Belt Hold Bearish 30 68 04/04/2022 09:00

Three Inside Up 5H 69 23/02/2022 08:00 Three Black Crows 1H 69 24/03/2022 09:00 Doji Star Bearish 30 69 01/04/2022 14:30 Harami Cross Bearish 30 69 01/04/2022 14:30

Dự tính lãi suất vay vốn ngân hàng

tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

(*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

Vui lòng nhập số điện thoại nhận mã xác nhận

(*) Xác nhận tự động qua SMS để tránh spam!.

(*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

Trả lời

Tin tức liên quan

Xem tiếp