Target nào cho cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam?

Quý 1/2022, VCB có hiệu quả kinh doanh thương mại khả quan với thu nhập lãi thuần đạt 11.976 tỷ đồng, tăng 18,8 % YoY và lãi từ hoạt động giải trí dịch vụ đạt 2.711 tỷ đồng, giảm 21.1 % YoY đa phần do VCB chưa ghi nhận lệch giá phí trả trước theo thỏa thuận hợp tác bacassurance, theo đó TOI đạt 16.733 tỷ đồng, tăng 6,7 % YoY và LNST đạt 7.967 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 15,3 % so với mức nền cao của quý 1/2021. Dư nợ cho vay người mua liên tục được cải tổ trong quý 1/2022 ( + 7,1 % QoQ, + 18,0 % YoY ) trong khi đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp vẫn chỉ góp phần một tỉ trọng nhỏ trong tổng mức tín dụng thanh toán ( 1,1 % ) giúp cho dư nợ tín dụng thanh toán quý 1/2022 đạt 1.040,591 tỷ đồng ( + 18,7 % YoY, + 7,0 % QoQ ).

0424-vcb
Target nào cho cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Hình minh họa.

NIM quý 1/2022 được cải tổ tốt, đạt 3,39 % tăng 24 bps QoQ ( Biểu đồ 3 ) nhờ : 1, Tận dụng tốt chí phí vốn thấp khi mặt phẳng lãi suất vay kêu gọi vẫn ở mức nền thấp. Cụ thể, lãi suất vay nguồn vào trung bình đạt 2,3 % không biến hóa nhiều so với quý trước nhờ tỷ suất CASA được cải tổ, đạt 33,7 %, tăng 83,3 bps QoQ ( biểu đồ 4 ) ; và 2, Lợi suất tài sản sinh lợi ngày càng tăng thêm 21 bps QoQ lên 5.5 % khi VCB thực thi vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức gia tài, nâng tỷ suất LDR lên 87,2 %, tăng thêm 2,6 % so với cuối năm 2021, trong toàn cảnh nền kinh tế tài chính hoạt động giải trí thông thường, những doanh nghiệp tích cực vay vốn để hỗ trợ vốn hoạt động giải trí sản xuất và kinh doanh thương mại.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 1/2022 đạt 2.711 tỷ đồng (+12,3% QoQ, – 21,1%YoY), giảm so với cùng kỳ năm ngoái do VCB không ghi nhận doanh thu phí trả trước theo thỏa thuận bacassurance; VCB vẫn duy trì được lợi thế trên thị trường ngoại hối với lãi thuần từ hoạt động FX 1Q2022 đạt 1.522 tỷ đồng, tăng 46,0% YoY. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động khác 1Q/2022 đạt 483 tỷ ĐỒNG, giảm mạnh 52% YoY, khiến NOII đạt 4.758 tỷ đồng giảm 10,9% YoY. Nhìn chung trong 5 năm gần đây, cơ cấu TOI của VCB duy trì ổn định với tỷ lệ NII/TOI duy trì quanh 71%-76%.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/thu nhập hoạt động 2017- 2022

0759-a1

Tỷ lệ nợ xấu quý 1/2022 đạt 0,81 %, tăng 18 bps QoQ và giảm 7 bps YoY, nguyên do do nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4 tăng mạnh so với quý trước, lần lượt tăng 96,1 % QoQ và 75,2 % QoQ. VCB vẫn giữ vững vị thế là ngân hàng nhà nước đứng đầu trong mạng lưới hệ thống thận trọng trong việc trích lập dự trữ với tỷ suất bao trùm nợ xấu đạt 373 %, điều này sẽ giúp VCB tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc tăng mạnh ngân sách trích lập trong tương lai gây tác động ảnh hưởng xấu đến doanh thu. Nợ tái cơ cấu tổ chức quý 1/2022 đạt 7.000 tỷ đồng giảm 33,3 % so với mức cuối năm 2021, và chỉ chiếm 0,7 % tổng dư nợ.

Cơ cấu nợ xấu & nợ cần chú ý của VCB giai đoạn 2020-2021

1339-a3

Bên cạnh đó, trích lập dự trữ đơn cử cho người mua tăng từ 1.945 nghìn tỷ trong quý 1/2021 lên 5.156 tỷ trong quý 1/2022 ( + 165 % YoY ), tuy nhiên ngân sách dự trữ rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán vẫn duy trì ở mức thấp đạt 2.273 tỷ đồng ( không biến hóa so với cùng kì năm ngoái và giảm mạnh 39 % QoQ ), hầu hết do hoàn nhập 3.000 tỷ đồng ngân sách dự trữ những khoản cho vay những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác. Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 29/4, ban chỉ huy Ngân hàng Ngoại thương VCB san sẻ đã ghi nhận 3.000 tỷ đồng ngân sách dự trữ cho những khoản cho vay so với Ngân hàng Xây Dựng trong năm 2021, nhưng VCB đã thu về 3.000 nghìn tỷ đồng này ngay trong quý 1/2022. KBVS nhìn nhận về chất lượng gia tài của VCB thuộc nhóm tốt nhất trong toàn mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước với tỷ suất nợ xấu vẫn duy trì dưới 1,0 % và việc Ngân hàng Ngoại thương VCB đã triển khai xong trích lập 100 % nợ tái cơ cấu tổ chức trong năm 2021 nhờ đó sẽ tạo bộ đệm doanh thu giúp ngân hàng nhà nước tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2022. Chi tiêu quản trị doanh nghiệp đạt 4.509 tỷ đồng ( + 47,5 % QoQ và – 5,65 % YoY ), ngân sách tăng đa phần đến từ ngân sách quản trị công vụ tăng từ – 1.724 tỷ đồng lên 1.292 tỷ đồng, tuy nhiên ngân sách lương nhân viên cấp dưới lại giảm 21 % QoQ cho thấy VCB vẫn đang trấn áp tốt ngân sách giúp CIR đạt 26,9 %, chỉ tăng nhẹ 6,4 điểm % so với quý trước. CIR của VCB vẫn thuộc top thấp trong mạng lưới hệ thống. Cho năm 2022, VCB đặt tiềm năng doanh thu trước thuế tối thiểu 12 % tương ứng vượt 30.675 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 1.530.000 tỷ đồng tăng 8 % so với năm 2021. Dư nợ tín dụng thanh toán tăng 15 % lên 1.120.000 tỷ đồng – theo số lượng giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao và kêu gọi vốn tăng trưởng tương thích với vận tốc tăng trưởng tín dụng thanh toán, dự kiến tăng 9 % lên 1.237.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được trấn áp dưới 1,5 %. Bên cạnh đó, trải qua chia cổ tức 2021 theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và trải qua chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn doanh thu giữ lại năm 2019 và 2020 với tỷ suất là 18,1 %.

KBSV đánh giá VCB hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng này dựa trên các yếu tố: (1) Sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch thúc đẩy nhu cầu vay vốn; (2) Tận dụng tốt lợi thế về CASA; (3) Chất lượng tài sản tốt cùng tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao giúp giảm áp lực trích lập dự phòng trong năm 2022.

KBVS đưa ra dự phóng cho VCB trong năm 2022 như sau : Dự phóng tăng trưởng tín dụng thanh toán tăng 13,8 % trong năm 2022 khi những doanh nghiệp tăng cường vay nợ để hồi sinh sau dịch Covid-19. KBVS kiểm soát và điều chỉnh dự phóng NIM tăng lên 3,2 % tăng 10 bps so với dự phóng cũ, với kì vọng VCB vẫn tận dụng tốt lợi thế về CASA, hoàn toàn có thể bù đắp cho việc thanh khoản mạng lưới hệ thống không còn dồi dào như năm 2021 khiến ngân sách nguồn vào của VCB sẽ tăng nhẹ. Thu nhập ngoài lãi chỉ tăng nhẹ 4,4 % YoY nhờ động lực từ tăng trưởng lệch giá bancasurance cùng với duy trì lợi thế ở mảng thanh toán giao dịch ngoại hối. Năm 2022, NPL duy trì ở mức 1,0 % nhờ chất lượng gia tài tốt cùng với bộ đệm dự trữ lớn để giải quyết và xử lý nợ xấu. Ngân sách chi tiêu trích lập dự trữ dự kiến ở mức thấp hơn so với năm 2021, đạt 9.873 tỷ đồng do trong năm 2021 VCB đã tăng cường trích lập dự trữ trong khi chất lượng gia tài vẫn duy trì ở mức tốt. KBVS dự báo LNST năm 2022 đạt 26.974 tỷ đồng, tăng 22,9 % YoY.

Khuyến nghị mua cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 95.000 đồng/cp

KBVS sử dụng phương pháp định giá là P / B để tìm ra mức giá hài hòa và hợp lý cho cổ phiếu VCB. Với kỳ vọng tăng trường doanh thu của VCB sẽ duy trì ở mức cao và kế hoạch phát hành riêng không liên quan gì đến nhau tăng vốn được triển khai xong vào cuối năm 2022, sẽ giúp VCB hoàn toàn có thể lan rộng ra tăng trưởng tín dụng thanh toán trong tương lai, phối hợp với chất lượng gia tài tốt và vị thế đầu ngành. KBVS đưa ra P / B tiềm năng năm 2022 của VCB là 3,1 x, tương tự mức trung bình P / B 5 năm của VCB, thấp hơn so với mức dự phóng cũ là 3,4 x phản ánh quan ngại chung so với nhóm ngân hàng nhà nước bởi rủi ro đáng tiếc lạm phát kinh tế và thiên nhiên và môi trường lãi suất vay đang tăng dần lên.

Chỉ số P/B của VCB

1009-a2
Nguồn: Bloomberg, KBSV

Dựa trên tác dụng định giá theo chiêu thức P / B, KBVS khuyến nghị MUA ( duy trì ) so với cổ phiếu VCB với giá tiềm năng là là 95.000 đồng / cổ phiếu. KBVS nhìn nhận VCB là một cổ phiếu tốt để góp vốn đầu tư trong trung và dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 27/5, cổ phiếu VCB tăng 700 đồng lên mức 77.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 892.000 đơn vị.

1648-vcb
Diễn biến giá cổ phiếu VCB thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)
Khuyến nghị đầu tư ngày 30/5/2022: FMC, SZC, SBS Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương ( TCBS ) vừa đưa ra khuyến nghị góp vốn đầu tư cho loạt cổ phiếu như : FMC, SZC và SBS. …

Dự tính lãi suất vay vốn ngân hàng

tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

(*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

Vui lòng nhập số điện thoại nhận mã xác nhận

(*) Xác nhận tự động qua SMS để tránh spam!.

(*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

Trả lời

Tin tức liên quan

Xem tiếp