Tập Đoàn Vingroup – Khối Xây Dựng (Công Ty Vinhomes) tuyển dụng mới nhất năm 2022

Phó phòng

Mã tuyển dụng: VINTD-2676
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Xây dựng
Số lượng tuyển: 5
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Công ty: CÔNG TY TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINCOM
Địa điểm làm việc: Hà Nội. TP Hồ Chí Minh.
Số lượng cần tuyển: 03 người miền bắc + 02 người miền nam
1. Quản lý, điều hành công việc:
– Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chung của Ban quản lý xây dựng
– Chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án, điều phối các nhà thầu đảm bảo thi công đúng theo hợp đồng đã ký kết, đúng thiết kế được duyệt, đạt mục tiêu tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, chất lượng, khối lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy định trong quá trình thi công;
– Tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trình theo quy định hiện hành của Tập đoàn và Nhà nước;
– Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Lãnh đạo các vấn đề bất cập so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý;
– Đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế;
– Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu;
– Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình hoặc do Chủ đầu tư cấp, đảm bảo đủ về số lượng và đúng về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của hợp đồng kinh tế và thiết kế được duyệt;
– Tổ chức và tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
– Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của từng hợp đồng, từng nhà thầu theo giai đoạn thi công và chịu trách nhiệm xác nhận để thực hiện thanh quyết toán theo quy định;
– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu thiết kế, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình của từng nhà thầu, từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình trong quá trình thi công, bàn giao cho Trung tâm lưu trữ Tập đoàn theo quy định;
– Tổ chức quản lý, bảo quản, cấp phát trang thiết bị, bảo hộ lao động theo quy định về quản lý tài sản của Tập đoàn;
– Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho người, trang thiết bị thi công và công trình;
– Thực hiện các biện pháp PCCC, tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC cho công trình;
– Lên số liệu giải ngân hàng tháng của dự án để phục vụ việc lập ngân sách xây dựng hàng tháng của Công ty;
2. Quản lý và phát triển nhân viên:
– Tổ chức cập nhật, điều chỉnh kịp thời các quy trình, quy định làm việc của từng vị trí của Ban quản lý xây dựng cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm;
– Tổ chức tuyển dụng, phân công công việc hợp lý, kiểm soát quá trình thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên, định kỳ rà soát chất lượng nhân sự trong Ban quản lý xây dựng để đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, kỹ năng hoàn thành công việc với hiệu quả cao;
– Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trong Ban quản lý xây dựng. Lập các báo cáo đào tạo định kỳ theo quy định;
– Đề xuất bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ thay đổi chức vụ trong phạm vi quản lý; thực thi việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong phạm vi quản lý và trong phạm vi được ủy quyền hoặc đề xuất nếu ngoài thẩm quyền.
3. Quản lý Hành chính:
– Xây dựng, điều chỉnh ngân sách hoạt động hàng năm của phòng;
– Quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc thực hiện ngân sách hiệu quả.
4. Các công việc khác:
– Chủ động phối hợp làm việc với chính quyền địa phương các cấp về các vấn đề liên quan (đảm bảo giao thông, giải quyết các kiến nghị của dân cư xung quanh công trình, báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC với các cơ quan chức năng…);
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Xem chi tiết

Dự tính lãi suất vay vốn ngân hàng

tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

(*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

Vui lòng nhập số điện thoại nhận mã xác nhận

(*) Xác nhận tự động qua SMS để tránh spam!.

(*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

Trả lời

Tin tức liên quan

Xem tiếp